τμημα Αιμοδοσιας

Το τμήμα αιμοδοσίας ξεκίνησε να λειτουργεί στις 7 Απριλίου 2015

Με το πέρας λειτουργίας ενός έτους του τμήματος, συνολικά:
- αιμοδότησαν 667 άνθρωποι
- πραγματοποιήθηκαν 492 μεταγγίσεις και
- εστάλησαν 152 φιάλες σε διάφορα νοσοκομεία.

Το τμήμα συστεγάζεται και λειτουργεί στο μικροβιολογικό τμήμα του Νοσοκομείου.

Η αιμοδοσία λειτουργεί κάθε Τρίτη και Τετάρτη 9:00 – 13:00 στο ανοιχτό Θέατρο Χώρας, προγραμματίζοντας παράλληλα έκτακτες αιμοδοσίες ανάλογα τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου, καθώς και ασθενών που νοσηλεύονται σε άλλα Νοσοκομεία.


Τηλέφωνα Επικοινωνίας.

2243361946

2243361977
Fiales

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

php/get-events.php must be running.
loading...