Ενημέρωση προσωπικού από μέλη του ΚΕΘΕΑ.

Στο πλαίσιο των δράσεων συνεργασίας του Νοσοκομείου με άλλους φορείς , πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022, ενημέρωση στο προσωπικό του από μέλη του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) σχετικά με τις δράσεις και τις υπηρεσίες που προσφέρει στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων.

Πραγματοποιήθηκε εποικοδομητική συζήτηση με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε θέματα συμβουλευτικής, κινητοποίησης για θεραπεία ψυχικής απεξάρτησης, οικογενειακής υποστήριξης, φροντίδας ψυχικής και σωματικής υγείας και επανένταξης στην κοινωνία και στην εργασία.

Το Νοσοκομείο ευχαριστεί το ΚΕΘΕΑ για την πληρέστατη ενημέρωση.