Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου Καλύμνου λειτουργεί απο το 2002 με δυο ειδικούς νεφρολόγους ιατρούς και στελεχώνεται απο 5 νοσηλευτές, εξειδικευμένους στην αιμοκάθαρση. Σκοπός της ΜΤΝ είναι η θεραπεία ασθενών (εσωτερικών αλλά και εξωτερικών) που έχουν χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ) και χρήζουν αιμοκάθαρσης.

Στη Μονάδα υπάρχουν δώδεκα (12) μηχανήματα αιμοκάθαρσης, έντεκα (11) on-line και ένα (1) εφεδρικό, ενώ διαθέτει ειδικά σχεδιασμένες καρέκλες που λειτουργούν με ηλεκτρονικό σύστημα χειρισμού και είναι μελετημένες για την άνετη παραμονή των ασθενών αλλά και άμεση αντιμετώπιση έκτακτων συμβάντων.

Στη ΜΤΝ του νοσοκομείου Καλύμνου εφαρμόζεται η μέθοδος της κλασσικής αιμοκάθαρσης καθώς και της αιμοδιαδιήθησης (HDF) με σάκκους.

Οι αριθμός των ασθενών της μονάδας ανέρχεται κατα μέσω όρο τους είκοσι (20), χωρισμένους σε 2 ομάδες οι οποίες εξυπηρετούνται βάσει του εβδομαδιαίου προγράμματος απο μια πρωινή βάρδια. Επίσης εξυπηρετούνται όλα τα έκτακτα περιστατικά που χρήζουν αιμοκάθαρσης και νοσηλεύονται στις κλινικές του Νοσοκομείου. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες καθώς και κατά τις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα ο αριθμός των ασθενών αυξάνεται καθώς υπάρχουν αιτήσεις φιλοξενίας αιμοκαθαιρόμενων που επιθυμούν να επισκεφτούν την περιοχή είτε λόγω διακοπών είτε επειδή αποτελεί την ιδιαίτερη πατρίδα τους.

Στο πλαίσιο διασφάλισης της ασφάλειας των ασθενών και της παροχής αποτελεσματικών ιατρικών υπηρεσειών η μονάδα διαθέτει:

  1. Αίθουσα Αιμοκάθαρσης 12 θέσεων.
  2. Χώρος αναμονής ασθενών.
  3. Ειδικό χώρο Νοσηλευτικού προσωπικού.
  4. Γραφείο Ιατρών.
  5. Αποθήκες υλικών.
  6. Ειδικό χώρο Νοσηλευτικού προσωπικού.
  7. Δίκτυο απιονισμένου νερού με σύστημα συνεχούς ροής.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας.

2243361968

2243023397