ΟΑΕΔ - Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων

Ενεργοποιήθηκε το ειδικό πρόγραμμα που αφορά ομάδες ανέργων, με προτεραιότητα στους μακροχρόνια ανέργους και τις ευπαθείς ομάδες ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα του οαεδ, για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων στο "Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης 1.135 Ανέργων στο Δημόσιο Τομέα της Υγείας. Σύμφωνα με το Αρθρο 64 του Ν. 4430/2016 Α'205, Όπως Τροποποιήθηκε και Ισχύει."

Λόγω τεχνικού προβλήματος, οι αιτήσεις για συμμετοχή στο ειδικό πρόγραμμα θα γίνονται δεκτές στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ, από την Πέμπτη 03.08.2017 και ώρα 08:00 π.μ. έως τη Δευτέρα 21.08.2017 και ώρα 12:00 μ.μ.

Για το Νοσοκομείο Καλύμνου - "ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ" οι θέσεις κατανέμονται όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝΠΕ1
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΤΕ1
ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΔΕ1
ΜΑΓΕΙΡΩΝΔΕ1

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού www.oaed.gr.