Μοναδα Υπερβαρικης οξυγονοθεραπειας

Ώς είναι γνωστό, η Κάλυμνος είναι άρρηκτα δεμένη με τη σπογγαλιεία.Λόγω αυτού του γεγονότος χορηγήθηκε θάλαμος αποσυμπίεσης στο νοσοκομείο μας από τη δεκαετία του εβδομήντα,ο οποίος όμως ελάχιστα λειτούργησε.

Μόλις το 1997 συνεστήθη οργανωμένο τμήμα υπερβαρικής οξυγονοθεραπείας το οποίο επανδρώθηκε με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Το 2003 αντικαταστάθηκε ο παλαιός θάλαμος αποσυμπίεσης, λόγω βλάβης, με καινούριο πολυθέσιο θάλαμο χωρητικότητας 10-11 ατόμων, γερμανικής προέλευσης.

Ειδικότερα, ως υπερβαρική οξυγονοθεραπεία εννοούμε την εισπνοή 100% οξυγόνου υπό πίεση σε διαλείματα με συνθήκες αυξημένης πίεσης, εντός θαλάμου αποσυμπίεσης.

Εκτός των καταδυτικών ατυχημάτων νόσου των δυτών και εμβολή αέρος τα οποία αντιμετωπίζονται, θεραπευτική χρήση του υπερβαρικού οξυγόνου βρίσκουμε και σε ποικίλες άλλες ασθένειες και καταστάσεις (είναι αποδεδειγμένες οι βιοχημικές και φυσιολογικές επιδράσεις του υπερβαρικού οξυγόνου σε αυτά τα περιστατικά) όπως:

 • Δηλητηρίαση από εισπνοή μονοξειδίου.
 • Περιφερική αγγειοπάθεια.
 • Διαβητικά έλκη.
 • Nεκρωτικά έλκη.
 • Εγκαύματα.
 • Ορθοπεδικά περιστατικά (Καθυστερημένη πόρωση καταγμάτων, οστεομιελίτις) και άλλες μετατραυματικές βλάβες.
 • Διαπύηση τραυμάτων/λοιμώξεις από αναερόβια.
 • Οξεία κώφωση, εμβοές ώτων, νόσος Meniere
 • Μετακτινικές βλάβες (Οστεοακτινονέκρωση γνάθου, μετακτινική κυστίτις).
 • Πάρεση προσωπικού νεύρου.
 • Οπτική νευρίτις/οίδημα οπτικού νεύρου.

Το τμήμα βρίσκεται σε ετοιμότητα για καταδυτικά και άλλα βαριά περιστατικά καθόλη τη διάρκεια του έτους καθώς και για τις ασκήσεις των ενόπλων δυνάμεων και τις ΝΑΤΟικές επιχειρήσεις.