Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής

Η 2η Υ.ΠΕ. σχεδίασε και υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τηλειατρικής που έχει σαν στόχο την αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας υφιστάμενων δομών του ΕΣΥ (Περιφερειακά Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, ΠΠΙ & ΠΙ).

Το δίκτυο αυτό έχει σχεδιαστεί προκειμένου να αποτελέσει τον κορμό ενός ενιαίου εθνικού δικτύου, γι΄ αυτό και ονομάζεται: ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗ (ΕΔΙΤ) – Τμήμα 2ης Υ.ΠΕ.

Πρωταρχικός στόχος του έργου είναι η ισότιμη πρόσβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας όλων των Ελλήνων ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους (δυσπρόσιτες και νησιωτικές περιοχές).

Το ΕΔΙΤ περιλαμβάνει ένα δίκτυο μονάδων τηλεϊατρικής, το οποίο αναπτύσσεται τόσο στα απομακρυσμένα σημεία όσο και στα μεγάλα νοσοκομεία της ελληνικής επικράτειας. Η αρχιτεκτονική του, στηρίζεται στη λογική του δικτύου και κάθε μονάδα τηλεϊατρικής αποτελεί ένα κόμβο στο «δίκτυο». Κάθε σημείο επικοινωνεί με έναν η περισσότερα άλλα σημεία ανεξάρτητα από την κατάσταση και τη χρήση του υπολοίπου δικτύου. Η επικοινωνία των σταθμών πραγματοποιείται διαμέσου του Δημόσιου Δικτύου Δεδομένων ΣΥΖΕΥΞΙΣ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ
Α/ΑΥπηρεσίες ΤηλεϊατρικήςΠεριγραφή Υπηρεσιών
1Τηλεσυμβουλευτική Η τηλεσυμβουλευτική αφορά στην παροχή συμβουλευτικής διάγνωση από απόσταση ανεξάρτητα από γεωγραφικούς περιορισμούς. Στα πλαίσια της τηλεσυμβουλευτικής μεταδίδονται ιατρικά δεδομένα από το σημείο λήψης όπου βρίσκεται ο ασθενής , στο σταθμό λήψης και υποστήριξης του θεράποντος ιατρού από εξειδικευμένο ιατρό.
2Τηλεεκπαίδευση Εκπαίδευση ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού μονάδων υγείας σε πραγματικό χρόνο με χρήση υποδομών τηλεεικονοδιάσκεψης
3Τηλεϊατρική για επείγοντα περιστατικάΠαρόμοια με την υπηρεσία τηλεδιάγνωσης απλά έχει επείγοντα χαρακτήρα και μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην καλή έκβαση ενός περιστατικού εφόσον μπορούν να παρασχεθούν εξειδικευμένες υπηρεσίες σε περιοχές που δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό.
4Τηλεψυχιατρική Χρήση υποδομών τηλεδιάσκεψης για παροχή υπηρεσιών ψυχιατρικής υποστήριξης εξ’ αποστάσεως. Αναγκαίο είναι η ποιότητα του ήχου και της εικόνας να είναι πολύ υψηλής ανάλυσης.

Εξοπλισμός Μονάδας Τηλεϊατρικής

  1. Κάθε μονάδα αποτελείται από ένα ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο, ο οποίος στο κέντρο του έχει μία κάμερα υπερ-υψηλής ευκρίνειας και μία παρόμοιας ποιότητας οθόνη από την οποία, ο εξεταζόμενος ή ο ιατρός, μπορεί να βλέπει ο ένας τον άλλο σε φυσικό μέγεθος.
  2. Με τον τρόπο αυτό προσομοιώνεται η φυσική παρουσία του ιατρού στο χώρο που βρίσκεται ο ασθενής ενώ μέσω ιατρικών οργάνων που είναι συνδεδεμένα με την πλατφόρμα, όλες οι ενδείξεις από τις εξετάσεις που διενεργούνται από τον ιατρό/νοσοκόμο-συνοδό είναι σε πραγματικό χρόνο διαθέσιμες στον εξειδικευμένο ιατρό-σύμβουλο που συμμετέχει στην εξέταση από κάποια απομακρυσμένη τοποθεσία.
  3. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης ο ασθενής και ο ιατρός έχουν άμεση επικοινωνία χωρίς παρεμβολές ή καθυστερήσεις στο χρονισμό εικόνας και ήχου.

Ιατρικός εξοπλισμός

  1. Κάμερα εξέτασης υψηλής ανάλυσης
  2. Vital signs monitor (Σφυγμοί, οξύμετρο,θερμόμετρο, BMI, πιεσόμετρο)
  3. Ωτοσκόπιο - Ρηνοσκόπιο
  4. Ψηφιακό στηθοσκόπιο
  5. Δερματοσκόπιο
  6. Καρδιογράφος